דף הבית > מדיניות החזרות

מדיניות החלפת מוצרים שנרכשו באינטרנט  – חברת טוגו הנעלה והלבשה בע"מ

 

לקוחות יקרים שלום רב,

חברת טוגו הנעלה והלבשה בע"מ [להלן: "החברה"] מאפשרת לכם חווית רכישה אינטרנטית ונוחה. לצורך כך, מאפשרת החברה להחזיר מוצרים שנרכשו מאתר החברה בכל חנות של החברה.

 • רשימת החנויות להחזרת מוצר נמצאת באתר – ברשימת סניפים.

 

מדיניות החזרת מוצרים שנרכשו באתר:

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בסיומה של ביצוע עסקת רכישה באתר החברה, תפיק החברה חשבונית מס קבלה עבור הלקוח. חשבונית זו  תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ע"י הלקוח [להלן: "חשבונית מס /קבלה "].

 

ביטול עסקה רכישה באינטרנט:

לקוח המעוניין לבטל עסקה שבוצעה באתר האינטרנט של החברה, יוכל לבחור באחת הדרכים המפורטות להלן:

 1. להלן רשימת האפשרויות:

 

 • באחת מחנויות הרשת
 • שליחת המוצר + חשבונית + בקשה להחזיר את מוצר למתחם גלובוס סנטר אשקלון מבקיעים אשקלון .
 • פנייה לשרות לקוחות להזמנת שליח (בתשלום של הלקוח בסך 20 שח) מבית הלקוח למחסני טוגו.

 

 1. לאחר בחירת אחת מבין החלופות כאמור לעיל, על הלקוח הפונה לביטול עסקת רכישה באינטרנט, לפרט בהודעת ביטול העסקה מטעמו את שמו, את פרטי העסקה, את מספר תעודת הזהות שלו, את מספר ההזמנה / חשבונית מס/קבלה.

 

 1. ביטול עסקת רכישה שבוצעה באתר האינטרנט של החברה כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 [להלן: "חוק הגנת הצרכן"], והכל כפי שיפורט להלן:

 

 • לקוח יבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת דוח פרטי העסקה, הכל לפי המאוחר מבניהם [הבהרה לעניין זה: בהתאם לחוק הפרשנות, הימים נספרים מהיום למחרת, וכוללים ימי מנוחה, פגרה או שבתון, אלא אם הם הימים האחרונים בתקופה].

 

 • כאשר מבטל העסקה הינו אדם בעל מוגבלות או אזרח וותיק או עולה חדש, או אז, ביטול העסקה יבוצע בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ובכל בכפוף לכך שההתקשרות בין הלקוח לחברה, כללה שיחה בין הרוכש לבין החברה [שיחה לעניין זה, שיחה בכל אמצעי ו/או בכל כלי תקשורת ו/או בכל מדיה חברתית ו/או מרכז פניות וכיוצא באלו]. מיותר לציין כי על הפונה לביטול העסקה, להציג מסמך המוכיח את טענתו בדבר היותו אדם בעל מוגבלות או אזרח וותיק או עולה חדש;

 

 • ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין דוח פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה מאפשר לחברה לנכות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. בכל מקרה דמי המשלוח לא יוחזרו ללקוח.

 

החברה מבקשת להבהיר כי במידה והרוכש ביקש לבטל את הזמנת המוצר או הפריט שרכש, עובר לקבלת המשלוח או ההזמנה שביצע, או אז, תהא רשאית החברה לנכות את דמי המשלוח בלבד, מהסכום הכספי שיושב ללקוח. ככל שהמוצר או הפריט לא נשלחו לא תחויב ההזמנה ע"י החברה.  

 

 • לקוח המעוניין לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, נדרש להחזיר את המוצר באופן פיזי לאחד מסניפי החברה, בכל אחד מסניפי הרשת או באמצעות שליח [על חשבונו] למחסן המרכזי של החברה, הממוקם ב למתחם גלובוס סנטר אשקלון מבקיעים אשקלון , והכל בכפוף לתיאום הדבר עם שירות הלקוחות של החברה.

 

 • לקוח שביטל עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, יודיע על כך לחברה באמצעות שירות הלקוחות שלה. לאחר תיאום עם שירות הלקוחות של החברה, ניתן להחזיר את המוצר הפגום בכל אחד מסניפי הרשת וחנויות החברה או באמצעות שליח באישור שירות הלקוחות של החברה.

 

 • ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר;

 

 • למען הסר ספק יובהר, כי בכל הנוגע למוצרים הנמכרים כחלק מערכה, לא ניתן לבטל את העסקה ביחס לפריט בודד מתוך הערכה. ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לערכה בכללותה.

 

 

מדיניות החלפת מוצרים:

 1. בנוסף על כל האמור לעיל, היה והלקוח יהיה מעוניין להחליף מוצר/ים אותו/ם רכש באתר החברה לדגם אחר/לאותו דגם בצבע אחר/למידה קטנה או גדולה יותר או להחזיר מוצר/ים ולקבל עבורו שובר זיכוי, מאפשרת החברה הפקת שובר זיכוי לרכישה חוזרת בסניפי הרשת ללא הגבלת זמן. 

 

על מנת לבצע את האמור בסעיף זה, יש להחזיר/להחליף את המוצר/ים בכל חנויות רשת החברה (למעט בחנויות עודפים, כאשר המוצר/ים מוחזר/ים באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש. כמו כן, החלפת מוצר/ים תתאפשר אך ורק בהצגת חשבונית הרכישה.

 

עבור מוצר/ים שהוחזר/ו זכאי הרוכש לקבל שובר זיכוי לרכישה חוזרת באחת מבין חנויות הרשת, ללא הגבלת מקום  ו-זמן. לקבלת השובר, יש להחזיר את המוצר/ים עד 30 ימים (תשומת ליבכם – כי מדובר ב-30 ימים ולא ב-30 ימי עסקים) מיום אספקתו/ם.

 

סעיף זה חל על מוצרים שנרכשו במחיר מלא בלבד, ולא על מוצרים שנרכשו במחיר הנחה/מבצע. עסקה ביחס למוצרים שנרכשו במחיר הנחה/מבצע ניתן לבטל בתנאים המפורטים לעיל ולהלן; ולחילופין באפשרותו של לקוח המעוניין בכך, להחליף את המוצר שנרכש בהנחה/מבצע במוצר חלופי שווה ערך או בשובר זיכוי לרכישה חוזרת בסניפי הרשת ללא הגבלת זמן.

 

 

מדיניות החזרת פריטים ברכישות מהסניפים:

 1. החלפת מוצר כנגד מוצר ו\או כנגד זיכוי תתאפשר עד 14 יום מתאריך הרכישה, כאשר המוצר אינו משומש, אינו פגום ומוחזר באריזתו המקורית, וזאת בצרוף חשבונית או פתק החלפה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

 

החלפת מוצר שנקנה במבצע ו\או בסוף עונה כנגד מוצר ו\או כנגד זיכוי יתאפשר עד 7 ימים מתאריך הקנייה כאשר המוצר אינו משומש, אינו פגום ומוחזר באריזתו המקורית בצרוף חשבונית או פתק החלפה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

 

החזר כספי ברכישות מהסניפים:

 1. לקוח יהיה זכאי להחזר כספי מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו - שאינם ימי מנוחה - כאשר המוצר אינו משומש, אינו פגום  ומוחזר באריזתו המקורית בצרוף חשבונית או פתק החלפה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום, כאשר ינוכו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם, והכל בהתאם למועדים ולתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010.

 

לא יינתן החזר כספי עבור מוצר/פריט אשר נרכש באמצעות תווי-קניה מכל סוג, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען. במימוש שובר זיכוי או שובר מתנה של הרשת (גיפט-קארד) ברכישת טובין או שירותים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בשובר/ים הנ”ל, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בשובר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, יהיה הצרכן זכאי לקבל את העודף במזומן.

 

מדיניות אחריות:

 1. אחריות יצרן תחול על מוצרי הרשת עד חודש ימים בלבד מיום הקנייה.

משלוחים ו-זמן אספקה:

 1. החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לספק את ההזמנה עד 5 ימי עסקים. עם זאת, זמן האספקה עשוי להתארך בכ-7 ימי עסקים נוספים, בשל פעולות של צדדי ג' שאינם בשליטת החברה או בשל השבתת המשק מסיבה זו או אחרת או בשל השבתת חלק מפעילות המשק בשל סיבה זו או אחרת או מכל סיבה שהיא העשויה לגרום לעיכוב באספקת המשלוח.

 

עוד בנושא זה, לנוחות הלקוח מאפשרת החברה לבחור כיצד יסופק המשלוח:

 

משלוח עד הבית או עד מקום העבודה או עד לנקודת איסוף אותה יבחר הלקוח  - יהיה בעלות של 10 שקלים בהזמנה – הזמנה הינה של זוג עד 4 זוגות / פריטים בעלות של 10 שח. כל 1-4 זוגות נוספים חיוב נוסף של 10 ₪.  כאשר המשלוח יהא בדרכו לרוכש יקבל האחרון הודעת SMS למספר הטלפון אותו מסר למערכת בעת ביצוע ההזמנה .

 

תשומת ליבכם ואותיות קטנות:

 1. תשומת ליבכם כי היה ולאחר ביצוע ההזמנה, המוצר הנרכש אזל מהמלאי, או כי פרטי האשראי של הלקוח לא נקלטו במערכת - הזמנתכם עלולה להתבטל על ידי החברה. שירות הלקוחות שלנו ייצור עמך קשר לבירור ולעדכון. 

 

 1. כתובת משלוח וחשבונית קבלה חייבת להיות כתובת בתוך שטח ישראל רבות שטחי איו"ש.

 

 1. תשומת ליבכם כי הפרטים שמסרתם נכונים ומדויקים, ובכלל זה, כתובת דוא"ל עדכנית לצורך קבלת אישור הזמנה ועדכונים על סטטוס ההזמנה שלכם, וכן מספר טלפון עדכני לצורך בירורים ותיאום מועדי משלוח.

 

 1. החברה מבקשת מציבור הלקוחות לא להגיע לחנות לצרכי איסוף מוצר שהוזמן, עובר ליצירת קשר מטעם החברה בדבר הודעה על הגעת ההזמנה לסניף המבוקש.

 

 1. בכל נושא הכרוך בהחלפה או החזרה של פריט או מוצר ו/או בכל שאלה הכרוכה במוצר פגום ו/או בכל שאלה ו/או פניה ו/או בקשה בכל נושא, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות פניה לשירות הלקוחות המופיע באתר האינטרנט של החברה.
רוצים לדעת הכל לפני כולם?
הרשמו עכשיו לניוזלטר שלנו